Company Information

Bản Tin Tuyển Dụng Nội Bộ của HR Strategy

HR Strategy _ www.hrstrategyvietnam.vn đang cần tuyển

LỜI TRI ÂN TỪ HR STRATEGY 7 YEARS ANNIVERSARY

Thân gửi tất cả các khách hàng và ứng viên của HR Strategy

Đào tạo Miễn Phí Nghề Headhunter & Nghề Tuyển Dụng

CƠ HỘI TUYỆT VỜI CHO CÁC BẠN SALES MUỐN TRỞ THÀNH HEADHUNTER/ RECRUITER

HR Strategy promotion's program for 7 years Anniversary

Nhân kỷ niệm 7 năm thành lập HR Strategy 20/11/2011 – 20/11/2018

View All Job Posting in All Industries from HR Strategy

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to update all job posting by industries from our Clients as below information:

Top Management Jobs at HR Strategy _ From $3000 & Above

HR Strategy would like to give you & your friends some jobs in urgent need from our Clients in Management Jobs fields as the following information

Urgent Recruitment in Japanese Language positions from HR Strategy

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy (Headhunter - Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to give you & your friends some jobs opening in urgent need of Japanese fields from our clients as follows:

Urgent Recruitment in Garment/ Textiles/ Shoes field_ From HR Strategy

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to give you & your friends some urgent jobs in Textiles/ Garment/ Shoes field and Wood/ Furniture field from our clients as below information:

Urgent Recruitment in Sales field from HR Strategy

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to update some jobs in urgent need of Sales Field from our clients as below information:

Urgent Recruitment In Finance and Accounting field _HR Strategy

HR Strategy (Headhunter - Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to give you & your friends some jobs opening in urgent need of Finance and Accounting, Investment fields from our clients as follows:

Urgent Job Posting in Manufacturing field _ HR Strategy

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to give you & your friends some jobs in urgent need of Manufacturing fields from our Clients as below information:

Urgent Recruitment in Hospitality/F&B/Tourism field

HR Strategy would like to update job postings in urgent need in Hospitality - F&B - Tourism industry from our clients as below information:

Urgent Recruitment in Law field _ HR Strategy

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to give you & your friends some job posting in urgent need of Law field from our clients as following links:

Urgent Recruitment in Information Technology (IT) field_ From HR Strategy

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy (Headhunter - Dich Vu Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to give you & your friends some jobs in urgent need from our Clients in IT field as below information:

Urgent Recruitment in Construction, Real Estate_ From HR Strategy

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy (Headhunter_Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao) would like to give you & your friends some jobs in urgent need of Construction, Real Estate fields

Urgent Recruitment in Supply Chain & Logistics _ From HR Strategy

Urgent Recruitment in Supply Chain & Logistics _ From HR Strategy

Urgent Recruitment in Pharma _ From HR Strategy

Urgent Recruitment in Pharma _ From HR Strategy

Urgent Recruitment in Education _ From HR Strategy

Urgent Recruitment in Education _ From HR Strategy